Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu

 

Preambuła

 

Jesteśmy organizatorami i organizatorkami festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami. Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem. Dokument ten jest drogowskazem dla twórców i twórczyń wydarzeń jakimi są zarówno organizatorzy, jak i cała festiwalowa społeczność. Liczymy, że dzięki tej deklaracji będziemy się w sposób zrównoważony rozwijać, doskonalić i wzajemnie inspirować.

 

Relacje z sąsiadami

 

Mamy świadomość, że organizowanie wydarzeń w danym miejscu ma wpływ na naszych sąsiadów. Zależy nam, aby ta tymczasowa zmiana rytmu działała na korzyść całej społeczności.

 • Dążymy do jak najlepszych relacji z sąsiadami. Budujemy wzajemny szacunek, tolerancję i poczucie wspólnoty.
 • W pierwszej kolejności współpracujemy z lokalną społecznością.
 • Promujemy miejscową kulturę.
 

Troska o środowisko naturalne

 

Wiemy, że nasze wydarzenie nie jest obojętne dla środowiska i przyrody. Staramy się ograniczyć nasz ślad ekologiczny, poszukujemy coraz lepszych rozwiązań.

 • Ograniczamy ilość powstających odpadów i zużycie surowców. Segregujemy odpady. Nie marnujemy żywności.
 • Dbamy o naturalne zasoby wody i zmniejszamy jej zużycie. Minimalizujemy ilość szkodliwych dla środowiska środków czystości.
 • Oszczędzamy zużycie energii oraz zmierzamy do korzystania z jej odnawialnych źródeł.
 • Zachęcamy do wspólnych przejazdów.
 • Kupujemy lokalnie i odpowiedzialnie.
 • Staramy się, by infrastruktura festiwalowa i nasze zachowania nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko.
 • Podczas wydarzeń prowadzimy edukację ekologiczną.
 

Relacje z uczestnikami

 

Tworzymy wydarzenia z uważnością na potrzeby uczestników. Pragniemy pogłębiać i zacieśniać nasze relacje.

 • Dbamy o jasną i precyzyjną informację o zasadach odpowiedzialnego uczestnictwa w naszych wydarzeniach.
 • Słuchamy i reaguemy na głos naszych społeczności.
 • Rozwijamy przestrzeń i narzędzia współpracy, komunikacji i dostępności.
 

Współpraca festiwali

 

Jako organizatorzy wydarzeń działamy na zasadach partnerskich, współpracujemy, wspieramy się i promujemy.

 • Wymieniamy się zasobami potrzebnymi do organizacji wydarzeń i racjonalnie nimi gospodarujemy.
 • Dążymy do uwspólniania przekazu dotyczącego odpowiedzialnych zachowań i praktyk.
 • Dzielimy się wiedzą, praktykami i doświadczeniami.
 

Kodeks ten został opracowany przez przedstawicieli organizatorów wydarzeń i festiwali niniejszym inicjujących nieformalną sieć odpowiedzialnych festiwali i wydarzeń przyjmujących tą deklarację jako wiążącą i wdrażających jej postanowienia.

 

Chutor Gorajec, 9 lutego 2020 r.