Ogrody Permakultury

Kilka słów o nas…

Ogrody Permakultury

Gospodartwo permakulturowe i jednocześnie tworzone Centrum Permakultury oscylujące w kierunku ekoosady znajduje się na Lubelszczyźnie, 35km na północ od Lublina w okolicy Lasów Kozłowieckich i jezior Firlej i Kunów.

Po 20 latach doświadczeń we wcześniejszym siedlisku permakulturowym (Pryszczowa Góra) przenieśliśmy się w ubiegłym roku (2017) do pięknego 10ha siedliska. Mamy w planach utworzenie tutaj edukacyjnego Centrum Permakultury i otwarcie tego miejsca na jeszcze więcej gości i wolontariuszy.

Gospodarstwo w jednym kawałku ma 10ha. 4,5ha to las mieszany z przewagą sosny, kawałek łąki, las dębowy, „park” olszynowy, pole uprawne, siedlisko, oraz pole przeznaczone na ogród permakultury.

Obecnie mieszkamy w drewnianym domu, ale w planach mamy rozbudowę siedliska dla gości i mieszkańców w alternatywnych i naturalnych technologiach o organicznych kształtach. Planujemy także budowę szklarni, walipini, domków na drzewach, domu wspólnotowego i warsztatowego, sauny, naturalnego stawu kąpielowego, więcej toalet kompostowych, prysznicy solarnych i innych instalacji bazujących na pasywnych źródłach energii dążąc do zamkniętych obiegów energii.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy przekształcanie 80 arowego pola w ogród permakultury, gdzie ziemia na całym obszarze będzie zaścielona materią organiczną i prowadzona bez orki czy przekopywania, korzystając z wcześniejszych doświadczeń prowadzenia ogrodu, który przez 20 lat nie był przekopywany. W planach mamy także zaprojektowanie i nasadzenie leśnego ogrodu na obszarze około 80arów. Planowane są obecnie polikulturowe systemy nastawione na jak największą bioróżnorodność, przy jednoczesnej dużej obfitości i wydajności plonów. Współpracujemy w tym temacie z IUNG z Puław.

W permakulturze planując działalność na większą skalę stajemy zawsze przed pytaniem: maszyny czy ludzie? My stawiamy na ludzi, eksperymentowanie  i używanie inteligentnych i bardzo praktycznych rozwiązań, by zminimalizować pracę.

Bardzo ważną rzeczą dla nas jest zbieranie i pozyskiwanie własnych nasion, uprawa znanych i mniej znanych ziół i tak zwanych super food, przetwarzanie plonów, robienie własnych kosmetyków, wyciągów, naturalne leczenie, zdrowy styl życia, organiczna architektura i pasywne energie, upraszczanie życia, praca w zgodzie z naturą.

Nasza dieta (wegetarianizm, prawie weganizm) w większości opiera się na lokalnych produktach jest bardzo różnorodna. Wprowadzamy do upraw bardzo dużo różnych ziół, ciekawych owoców, wiele odmian warzyw znanych i mniej znanych czy popularnych, ale szczególnie interesuje nas uprawa roślin sałatkowych: sałat, jarmuży, musztardowców, tatsoi, mizuny, itp.

Monika Podsiadła

Monika Podsiadła – prekursorka permakultury w Polsce, inicjatorka Ogrodów Permakultury, ogrodniczka, stawiająca na praktykę nauczycielka i projektantka permakultury, poszukiwaczka harmonijnych, praktycznych i prostych rozwiązań zgodnych z Naturą. Współautorka pierwszej autorskiej książki w Polsce dotyczącej permakultury pt.: “Ogrody Permakultury. Dotknąć Ziemi” (zobacz fragment książki).

Od lat wspiera  Polskie Alternatwyne Społeczności, współpracuje z Global Ecovillage Network i zagranicznymi sieciami ekowiosek i permakultury, jeździ na międzynarodowe konferencje i spotkania. Uczestniczyła w kilku Europejskich projektach dotyczących zagadnień permakultury, jak i ekowiosek. Ostatnio również w Polsce uczestniczy w debatach i spotkaniach dotyczących permakultury, rolnictwa ekologicznego i suwerenności żywieniowej. Inicjatorka i organizatorka Festiwalu KooPermatywy.

Celem naszej aktywności jest propagowanie permakultury, większej niezależności, zdrowego stylu życia, naturalnych, praktycznych metod uprawy ziemi, wegetarianizmu, etycznego, płynącego z serca stosunku do Natury, otaczających nas zwierząt i ludzi.

Permakultura

Permakultura jako „permanentna kultura” skierowana jest na powrót do współpracy z Naturą w celu stworzenia zdrowych, prosperujących ekosystemów oraz zachowania bioróżnorodności. Dąży do optymalnej samowystarczalności, a także wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, środowisko oraz ludzi. Dlatego tak ważne jest szerzenie wiedzy permakulturowej. Pragniemy podzielić się tą wiedzą, naszym wieloletnim doświadczeniem i entuzjazmem, by więcej „rajskich”, zdrowych ogrodów i gospodarstw pojawiało się na mapie Polski.

Propagujemy również metody taniego budownictwa ze zdrowych materiałów (np. drewno, bloczki słomiane, glina, ziemia i inne) oraz stosowanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Można u nas zobaczyć przykłady takich budowli i alternatywnych instalacji.

Co roku organizujemy wiele wydarzeń związanych z permakulturą i ekowioskami: warsztaty, spotkania,  przyjmujemy na wolontariat, zapraszamy również do siebie na aktywny odpoczynek, relaks, naukę, by podpatrzeć proste rozwiązania technologiczne, by móc swą pełnią odczuć miejsce, ideę, porozmawiać o zdrowiu, zobaczyć jak się żyje i pracuje w dążącym do samowystarczalności permakulturowym siedlisku.

Współpracujemy między innymi z IUNG z Puław, Wegeguru z Warszawy, GEN Europe, BEN (Baltic Ecovillage Network), EUL oraz z kilkoma narodowymi sieciami permakultury z Europy.

Jeśli chcesz nauczyć się permakulturowych metod uprawy, czujesz pasję w swojej krwi do ziemi, do natury, do permakultury i chcesz zaoferować swoją kreatywność i swoje ręce w ten projekt – zapraszamy!

Wsparcie: